Το Γραφείο Δημότη είναι Οργανωτική Μονάδα που υπάγεται στο Γραφείο Δημάρχου και επιτελεί έργο κρίσιμο για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Υπεύθυνη υπάλληλος:


τηλ.: 213.20.50.500 & 599

 

Το Γραφείο του Δημότη, είναι ο χώρος υποδοχής, των επισκεπτών του Δήμου μας, των δημοτών, αλλά και των νέων κατοίκων. Λειτουργεί σαν συνδετικός κρίκος του πολίτη με τις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου.

Συγκεκριμένα διαφωτίζει τον ενδιαφερόμενο σχετικά με το θέμα του, και τον παραπέμπει ανάλογα, αφουγκράζεται τυχόν παράπονα, καταγράφει σε ειδικά έντυπα όλες τις περιπτώσεις, και ενημερώνει την Δημοτική αρχή.

Επίσης συνεργάζεται με φορείς και συλλόγους της περιοχής μας,  καθώς και με το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου για την προώθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Διανέμει ειδικά έντυπα που αφορούν τις αθλητικές, πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες του Δήμου.

Στα πλαίσια της λειτουργίας της Πύλης, το Γραφείο Δημότη, υποστηρίζει τους πολίτες που επιθυμούν να εγγραφούν στο Σύστημα Αυτόματης Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης αλλά δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, εκδίδοντας τους αναγκαίους κωδικούς.

Στελεχώνεται από δύο μονίμους υπαλλήλους έμπειρους, προκειμένου τα θέματα των δημοτών να παρακολουθούνται μέχρι να επιλυθούν.

Designed and Developed by