Ο Δήμος Βριλησσίων σχεδίασε νέο έντυπο λογαριασμού προκειμένου να ανταποκριθεί καλύτερα στην ανάγκη ενημέρωσης του καταναλωτή.

σελίδα 1η

σελίδα 2η

Σημειώνεται ότι ο Δήμος ΑΜΕΣΑ θα επεκτείνει την λειτουργικότητα των συστημάτων του, προκειμένου να είναι δυνατή η εξόφληση μέσω ΔΙΑΣ και ΕΛΤΑ ακόμη και ληξιπρόθεσμων οφειλών.Θα υπάρξει σχετική ενημέρωση, αλλά ήδη στο έντυπο του λογαρισμού έχει γίνει η σχετική πρόβλεψη πεδίων.

Designed and Developed by