Οι λογαριασμοί ύδρευσης, μπορούν να εξοφληθούν

 • στα Ταμεία του Δήμου
  • μέσω POS,
  • με μετρητά (πληρωμή οφειλών με μετρητά έως 500,00€ για ιδιώτες και έως 250,00€ για εταιρείες, ενώ για μεγαλύτερα ποσά απαιτείται τραπεζική επιταγή)
  • με επιταγή,
 • στα ΕΛΤΑ με χρήση της Ταχυπληρωμής που φέρει το έντυπο του λογαριασμού
 • μέσω ΔΙΑΣ (ταμεία τραπεζών, web banking, phone banking, πάγιες εντολές πληρωμής, ανάλογα με τους τρόπους που κάθε τράπεζα επιθυμεί να παρέχει).
  Για τις πληρωμές μέσω ΔΙΑΣ αρμόδια είναι η Τράπεζά σας, να σας ενημερώσει για το τι παρέχει και για πιθανές αναγκαίες διαδικασίες προκειμένου να ενεργοποιήσετε τους επιθυμητούς τρόπους πληρωμής.

Επιπλέον ο Δήμος ΑΜΕΣΑ θα επεκτείνει την λειτουργικότητα των συστημάτων του, προκειμένου να είναι δυνατή η εξόφληση μέσω ΔΙΑΣ και ΕΛΤΑ ακόμη και ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.

Designed and Developed by