Η 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 στο δημοτικό κατάστημα.

πρόσκληση

τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα

πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα,

Δημητρίου Βερνάρδου 23,

την

15

η

Οκτωβρίου

ημέρα

Δευτέρα

και

ώρα

0

8:30

Designed and Developed by