Τα ακόλουθα αρχεία περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα της ΣΟΧ 1/2017 του Ν.Π.Δ.Δ. "Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων"

Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας

Κατάσταση Επιλογής Υποψηφίων

Πίνακας Απορριπτέων Υποψηφίων

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
Λ. Πεντέλης 62, 15235 Βριλήσσια
Τηλ: 210 8105052
Fax: 210 6131204

Designed and Developed by