Ο Δήμος Βριλησσίων την περίοδο του Γ τριμήνου 2016, δεν καταμέτρησε τις καταναλώσεις ύδατος και με βάση τεκμαρτό υπολογισμό του όγκου κατανάλωσης, προέβη σε αντίστοιχο υπολογισμό της χρέωσης, προκειμένου να καταβληθεί ποσό έναντι των τελικών χρεώσεων.

Με τον τρόπο αυτό βεβαιώθηκαν χρεώσεις και εκδόθηκε ο λογαριασμός του Γ τριμήνου 2016 για ποσό «έναντι» του πραγματικού. Η καταμέτρηση του Δ΄ τριμήνου 2016, πραγματοποιήθηκε κανονικά και τα στοιχεία που προέκυψαν χρησιμοποιούνται για την εκκαθάριση συνολικά των Γ και Δ τριμήνων 2016. Η εκκαθάριση των δύο τριμήνων, πραγματοποιήθηκε με τον τρόπο που περιγράφει το συνημμένο αρχείο (μεθοδολογία της εκκαθάρισης).

Έχοντας πάντα ως γνώμονα την εξυπηρέτηση και έγκυρη ενημέρωση των δημοτών, η Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου Βριλησσίων δημοσιοποιεί τα καταμετρημενα στοιχεία των ενδείξεων των υδρομετρητών κατά τις καταμετρήσεις του Β' και Γ' τριμήνου 2016, βάσει των οποίων έγινε η εκκαθάριση των χρεώσεων κατανάλωσης ύδατος του Γ' και Δ' τριμήνου 2016.

Το xls αρχείο που ακολουθεί περιλαμβάνει τα δεδομένα αυτά και κάθε καταναλωτής μπορεί να αναζητά τα δεδομένα της παροχής του, με τη χρήση του Αριθμού Μητρώου.

Αρχείο ενδείξεων καταμέτρησης Β και Δ τριμήνου 2016

ΕΠΙΣΗΣ

Ενημερωθείτε και για το

Νέο έντυπο λογαριασμού 2017-2018

(όπου στον τρέχοντα εκκαθαριστικό λογαριασμό, υπάρχει πιθανότητα απόκλισης περιεχόμενου σε σχέση με τους κανονικούς λογαριασμούς που περιγράφονται στο σχετικό άρθρο)

και τους

Τρόπους εξόφλησης λογαριασμών ύδρευσης

 

Designed and Developed by