Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την από 03.10.2017 Ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ Α.Ε., τα voucher της 2ης κατανομής θα πρέπει να ενεργοποιηθούν άμεσα. 

Παρακαλούνται οι ωφελούμενες/οι αφού λάβουν την «αξία τοποθέτησης» (voucher), την οποία θα εκτυπώσουν, να απευθυνθούν για την εγγραφή τους στην έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» (Λ. Πεντέλης 62, ισόγειο, τηλ.: 2108105052), το συντομότερο δυνατό και το αργότερο μέχρι και την 05.10.2017.

Η εγγραφή γίνεται με την υπογραφή τυποποιημένης σύμβασης, που θα διατεθεί από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

Κατά την εγγραφή η/ο ωφελούμενη/ος υπογράφει τυποποιημένο έντυπο με το οποίο παρέχει στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε. εξουσιοδότηση να διενεργεί τις πληρωμές προς τη Δομή για λογαριασμό του/της.

Μετά την εγγραφή θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία του ερωτηματολογίου εισόδου στην ειδική εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ και να προσκομιστεί στο ΝΠΔΔ μας, η βεβαίωση που εκτυπώνεται από την εφαρμογή.

Σημειώνεται ότι αν δεν συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο εισόδου, η εγγραφή - τοποθέτηση δεν θεωρείται έγκυρη για την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και δεν θα ενεργοποιείται η "αξία τοποθέτησης" (voucher).

Ανακοίνωση ΕΕΤΑΑ  

 

 

Designed and Developed by