Το διευρυμένο πρόγραμμα ψυχολογικής στήριξης του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης απευθύνεται δωρεάν σε όλους τους κατοίκους του Δήμου.

Πραγματοποιείται με τον συντονισμό και την συμμετοχή όλων των ψυχολόγων του ΟΚΠΑ. Παρέχει υπηρεσίες πρόληψης, θεραπευτικής παρέμβασης και διάγνωσης σε σταθερό εβδομαδιαίο πρόγραμμα.

Τα αιτήματα των εξυπηρετουμένων αφορούν τα παρακάτω θέματα:

 • Διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων
 • Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων
 • Αναγνώριση, διαχείριση και γενίκευση των συναισθημάτων
 • Εμφάνιση ψυχοσωματικών συμπτωμάτων
 • Τάσεις αυτοκτονίας-χαμηλή αυτοεκτίμηση
 • Διαχείριση άγχους
 • Καταθλιπτική συμπτωματολογία
 • Συμβουλευτική ατόμου-οικογένειας
 • Ενδοοικογενειακές σχέσεις
 • Διαχείριση πένθους
 • Καταθλιπτική συμπτωματολογία
 • Ψυχιατρικά περιστατικά
 • Άγχος λόγω ανεργίας και οικονομικής ανέχειας

 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών, πραγματοποιείται ο δεύτερος κύκλος της Σχολής Γονέων του ΟΚΠΑ.

Η λειτουργία Σχολής Γονέων απευθύνεται σε γονείς παιδιών προσχολικής, σχολικής, και  εφηβικής ηλικίας και έχει δομημένο ομαδικό πρόγραμμα. Σκοπός είναι η ομαδική έκφραση και επικοινωνία μέσω βιωματικών συναντήσεων και συζήτησης η οποία αφορά στην συναισθηματική διαχείριση των συμπεριφορών των παιδιών και των γονέων, τη δημιουργία πλαισίου ορίων και κανόνων και από τις δύο πλευρές, τον σχολικό εκφοβισμό, τη διαχείριση της οικογενειακής κατάστασης λόγω της οικονομικής κρίσης καθώς και άλλα πολύ σημαντικά θέματα που άπτονται της καθημερινότητας και του προβληματισμού των γονέων.
Designed and Developed by