Ο Δήμος παρέχει στους πολίτες

και ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποβολής  αιτημάτων/υποδείξεων, όπου ο χρήστης λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ενημερώνεται μέσω mails για την πορεία του αιτήματος και επίσης όποτε ο ίδιος επιλέγει, με τη χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Κάθε υποβαλλόμενο αίτημα, δρομολογείται άμεσα, στον προκαθορισμένο ανά περίπτωση αρμόδιο υπάλληλο, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο χρόνος διεκπεραίωσης.

Ο χρήστης χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εγγραφή,

  • επιλέγει την κατηγορία της βλάβης που επιθυμεί να δηλώσει,
  • καταχωρεί τα στοιχεία του,
  • επισημαίνει το σημείο είτε αναγράφοντας τη διεύθυνση ή επιλέγοντας το σημείο στο χάρτη που εμφανίζεται,
  • αν επιθυμεί καταχωρεί κάποιο σχόλιο,
  • υποβάλλει το αίτημα/υπόδειξη,
  • λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικών υπηρεσιών,
  • κάθε φορά που αλλάζει η κατάσταση του αιτήματός του, δηλ πραγματοποιείται πρόοδος στη διεκπεραίωση, ενημερώνεται μέσω e-mail

 
(σημ. αν ο δημότης επιθυμεί να επικοινωνήσει με υπηρεσίες και Διοίκηση για ο,τιδήποτε άλλο πλην δήλωσης βλαβών, παρακαλείται να επικοινωνεί μέσω τηλεφώνων και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, (Τηλεφωνικός Κατάλογος )

Designed and Developed by