7η/2018 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Η 7η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα πραγματοποιηθεί την 5η Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00π.μ

 

Η 7η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, Δημητρίου Βερνάρδου 23, την 5η Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00π.μ για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


 ΘΕΜΑ 1ο : Γνωμοδότηση επί της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»..
(Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος:
Παναγιώτης Φυκίρης )
 ΘΕΜΑ 2ο : Εισήγηση επί της λήψης Απόφασης για αποστολή πρότασης
αναφορικά με τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Βριλησσίων
 ΘΕΜΑ 3ο : Σημειακές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Παναγιώτης Φυκίρης )
 ΘΕΜΑ 4ο : Αίτημα για χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης
μουσικής στο κατάστημα «καφετέρια – Μπαρ» του "Δραμυτινού Σπυρίδωνος"
επί της Λ. Πεντέλης αριθμ.1. (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών
Υπηρεσιών )
 ΘΕΜΑ 5ο : Εξέταση αίτηση δημότισσα περί ανάκλησης της αριθμ. 10/2018
Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: Αίτημα για χορήγηση ή
μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα «καφετέρια
– Σνακ Μπαρ, χωρίς παρασκευαστήριο» του Λάγιου Στυλιανού επί της οδού
Αναλήψεως αριθμ.4
 ΘΕΜΑ 6ο: Αίτημα για χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης
μουσικής στο κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους
Επεξεργασίας (πλήρους γεύματος) και Επιχείρηση Μερικής Επεξεργασίας
(πρόχειρου γεύματος)» του " Καλλίνικου Βασιλείου" επί της οδού Γράμμου
αριθμ.46. (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών )
Συνημμένα: Εισηγήσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εκτός του 2ου και
5ου θέματος. Η εισήγηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

Αναζητηση

your europe

youth logo 1

Θέματα για τη νεολαία του Δήμου

neolaia1

Πληροφορίες

Επικοινωνία

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Πρόσβαση στα Βριλήσσια

Τοπική Συγκοινωνία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Δημαρχείο Βριλησσίων

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 και 599

vrilissia.gr 2018