15η/2019 Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Η 15η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δ. Βερνάρδου 23, την 29η Μαρτίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης του Δικηγόρου κ. Κούνα Δημητρίου σχετικά με την άσκηση ή μη του ένδικου μέσου της έφεσης από το Δήμο Βριλησσίων μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 696/2019 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 6ο Μονομελές ) επί της με αριθμό ΓΑΚ: 19312/2011 προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SEPHORA ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ήδη, SEPHORA GREECE ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά του Δήμου Βριλησσίων».
 ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης του Δικηγόρου κ. Κούνα Δημητρίου σχετικά με την άσκηση ή μη του ένδικου μέσου της έφεσης από το Δήμο Βριλησσίων μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 697/2019 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 6ο Μονομελές ) επί της με αριθμό ΓΑΚ: 19317/2011 προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SEPHORA ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ήδη, SEPHORA GREECE ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά του Δήμου Βριλησσίων».

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι απαιτείται η άμεση λήψη απόφασης της οικονομικής επιτροπής για αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης του δικηγόρου για άσκηση έφεσης επί των ανωτέρω αποφάσεων.Αναζητηση

your europe

youth logo 1

Θέματα για τη νεολαία του Δήμου

neolaia1

Πληροφορίες

Επικοινωνία

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Πρόσβαση στα Βριλήσσια

Τοπική Συγκοινωνία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Δημαρχείο Βριλησσίων

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 και 599

vrilissia.gr 2018