23η/2019 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Η 23η/19 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δ. Βερνάρδου 23, την 16η Μαΐου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κάτωθι θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης του Δικηγόρου κ. Κούνα Δημητρίου σχετικά με την άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 3227/2019 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (27ο Τμήμα-Μονομελές) επί της με αριθμό ΓΑΚ: 19818/2011 προσφυγής που άσκησε η εταιρεία «CITIBANK INTERNATIONAL plc» κατά του Δήμου Βριλησσίων».

Αναζητηση

your europe

youth logo 1

Θέματα για τη νεολαία του Δήμου

neolaia1

Πληροφορίες

Επικοινωνία

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Πρόσβαση στα Βριλήσσια

Τοπική Συγκοινωνία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Δημαρχείο Βριλησσίων

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 και 599

vrilissia.gr 2018