Τακτική κατεπείγουσα συνεδρίαση του ΔΣ της Α΄Σχολικής Επιτροπής

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

Η τακτική κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου «Α. Σχολική επιτροπή Δήμου Βριλησσίων»  θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την 22 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των  θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

πρόσκληση

εισήγηση εξουσιοδότησης Προέδρου

εισήγηση παραχώρησης χώρων