Απαγορεύεται η διενέργεια καύσεων και η εκτέλεση θερμών εργασιών μέχρι και την Τρίτη 9 Απριλίου

Με αφορμή τον αυξανόμενο ρυθμό εκδήλωσης περιστατικών σε υπολείμματα καλλιεργειών που εξελίσσονται σε πυρκαγιές, προκαλώντας ζημίες σε ιδιωτικές και δημόσιες περιουσίες και με σκοπό την αποτροπή παρόμοιων περιπτώσεων κατά την χρονική περίοδο που διανύουμε, το Πυροσβεστικό Σώμα ενημερώνει τους πολίτες που σκοπεύουν να εκτελέσουν εργασίες στην ύπαιθρο, ότι οι καύσεις διέπονται από νομοθετικό πλαίσιο και περιορισμούς, τους οποίους οφείλουν να γνωρίζουν.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία για το χρονικό διάστημα από 07/4/2024 έως και 9/4/2024 λόγω ανομβρίας και των ανέμων ισχυρής έντασης, κατ’ εφαρμογή των διαλαμβανομένων της 9ης/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ1923/Β/13.5.2021), απαγορεύει τη διενέργεια καύσεων και την εκτέλεση θερμών εργασιών καθώς οι καιρικές συνθήκες για τον Νομό Αττικής ευνοούν την έναρξη και την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών για το ανωτέρω διάστημα.

Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω θα επιβάλλονται κυρώσεις που προβλέπονται με την υπ’αριθμ 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β΄2233)

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560