6η/2023 Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Η 6η/2023 Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα, επί της οδού Δ. Βερνάρδου 23, την 26/7/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

πρόσκληση

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560