30η/2023 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Η 30η/2023 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα, επί της οδού Δ. Βερνάρδου 23, την 23/8/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

πρόσκληση

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560