7η/2023 Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 Σας προσκαλώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87, τεύχος Α'), όπως αυτές ισχύουν, σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία θα πραγματοποιηθεί  δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα, επί της οδού Δ. Βερνάρδου 23, την 4/9/2023,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

πρόσκληση

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560