13η/2023 Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Η 13η/2023 Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα, επί της οδού Δ. Βερνάρδου 23, την 28/12/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του  θέματος της ημερήσιας διάταξης.

πρόσκληση

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560