18η/2019 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Η 18η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δ. Βερνάρδου 23, την 15η Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 ΘΕΜΑ 1ο: «Απόδοση του υπ αριθμ. 85/2019 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, που αφορούσε τη σύσταση προπληρωμής για την αντιμετώπιση εξόδων διέλευσης οχημάτων του Δήμου Βριλησσίων από την Αττική Οδό βάσει της υπ αριθμό 30/2019 ΑΟΕ και της από 25-2-2019 σύμβασης του Δήμου με την Αττική οδό».
 ΘΕΜΑ 2ο: «Απόδοση του υπ αριθμ. 140/2019 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, που αφορούσε τη σύσταση προπληρωμής για την αντιμετώπιση εξόδων προμήθειας καρτών μηχανής γραμματοσήμανσης ΕΛΤΑ για την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου Πρωτοκόλλου του Δήμου (διεκπεραίωση αλληλογραφίας)».
 ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης περί σύστασης Πάγιας Προκαταβολής Δήμου Βριλησσίων για το έτος 2019 και ορισμός υπολόγου με τον αναπληρωτή του».

Αναζητηση

your europe

youth logo 1

Θέματα για τη νεολαία του Δήμου

neolaia1

Πληροφορίες

Επικοινωνία

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Πρόσβαση στα Βριλήσσια

Τοπική Συγκοινωνία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Δημαρχείο Βριλησσίων

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 και 599

vrilissia.gr 2018