29η/2023 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Τετάρτη, 19 Ιουλίου

28η/2023 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Τετάρτη, 12 Ιουλίου

27η/2023 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Τετάρτη, 5 Ιουλίου

27η/2023 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Τετάρτη, 5 Ιουλίου

25η/2023 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Τετάρτη, 21 Ιουνίου

5η/2023 Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τετάρτη, 21 ιουνίου

24η/2023 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  

Τετάρτη, 14 Ιουνίου

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560