Πρωτοποριακές πρακτικές ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης χημικών ουσίων

Ανταλλαγή πρακτικών και εμπειριών μεταξύ του Δήμου του Ελσίνκι και προτύπων ελληνικών και γαλλικών Δήμων

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Βριλησσίων

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Βριλησσίων

gps

Η μελέτη ΓΠΣ στα όρια του Δήμου Βριλησσίων έχει ως σκοπό να καθορίσει και να προτείνει για θεσμοθέτηση ένα χωροταξικό σχέδιο τοπικής σημασίας στα διοικητικά όρια του Δήμου, το οποίο να εντάσσεται τόσο στο χωροταξικό σχεδιασμό για το Πολεοδομικό Συγκρότημα της Αθήνας και της Αττικής, όσο και σε αυτόν της χώρας.

Το χωροταξικό αυτό σχέδιο έχει ως στόχο να καθορίσει τις χρήσεις γης του συνόλου της εδαφικής έκτασης του Δήμου Βριλησσίων και τα όρια και τις κατευθύνσεις που θα διέπουν όλες τις πολεοδομικές ρυθμίσεις για τον ορίζοντα σχεδιασμού που είναι το έτος 2026.
Αν και η θεσμοθέτησή του δεν προβαίνει σε ρυθμίσεις πολεοδομικής φύσεως, δηλαδή ρυθμίσεις που επεμβαίνουν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, το σχέδιο, μετά την θεσμοθέτησή του, θα καθορίζει δεσμευτικά τους γενικούς όρους, τα μεγέθη και τις θέσεις που θα γίνουν οι ρυθμίσεις αυτές. Ενώ θεσμικά η τροποποίηση του ΓΠΣ μπορεί να γίνει μετά από πενταετία, το συγκεκριμένο σχέδιο Δήμου Βριλησσίων θα πρέπει να θεωρηθεί ότι θα ισχύσει για την προαναφερθείσα 20ετή προγραμματική περίοδο και για το λόγο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει προβλέψεις για την περίοδο αυτή και να διαθέτει την ευελιξία προσαρμογής, τουλάχιστον για τα βασικά μεγέθη και ρυθμίσεις που θα θεσμοθετηθούν και θα δεσμεύουν τη διοίκηση και τους ιδιώτες που ζουν και δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Δήμου.

Η εξέλιξη της μελέτης για την εκπόνηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου έχει ως εξής:

2008
Α' Φάση - Πληροφοριακό Υλικό
Α' Φάση - Διαβούλευση - Απόψεις

2010
Στάδιο Β1 - Πληροφοριακό Υλικό
Στάδιο Β1 - Διαβούλευση - Απόψεις

2011
Στάδιο Β2 - Πληροφοριακό Υλικό
Στάδιο Β2 - Διαβούλευση - Απόψεις

2012
Πληροφοριακό Υλικό από την πρόοδο της μελέτης και των διαδικασιών κατά το έτος 2012

Μελέτη Αναθεώρησης του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου

Η περαιτέρω πορεία της Αναθεώρησης του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 166/2011 του Δ.Σ. Βριλησσίων, ως προς την διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί για τους οικοδομήσιμους χώρους που ο Δήμος μας προτίθεται να χαρακτηρίσει ως κοινόχρηστους και κοινωφελείς, ώστε να καλύψει τις ελάχιστες σημερινές και μελλοντικές ανάγκες των κατοίκων σε «κοινωνικό εξοπλισμό», είναι η εξής:

Κυκλοφοριακή μελέτη

Το φθινόπωρο του 2015 έγινε ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της νέας κυκλοφοριακής μελέτης του Δήμου που στόχο έχει την βελτίωση της βιώσιμης κινητικότητας στην πόλη μας.

Αποκατάσταση συντριβανιών

Από τις αρχές του έτους γίνεται μία προσπάθεια αναβάθμισης του δημόσιου χώρου στην πόλη μας, κατ’ αρχήν με την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου, την συντήρηση των πάγκων στους κοινόχρηστους χώρους της πόλης, την τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων στα σημαντικότερα πάρκα της πόλης, τέλος δε με την αποκατάσταση της λειτουργίας των τριών συντριβανιών, καθώς και με την συντήρηση των ξυλίνων δαπέδων στο πάρκο «Μαρία Κάλλας» (πρώην Ναυτική Βάση Βριλησσίων).

Πρότυπος Βιοκλιματικός Παιδικός Σταθμός οδού Διός

Από την άνοιξη του 2015 κατασκευάζεται ο ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ", σε δημοτικό οικόπεδο επιφανείας 1.210 μ2,, στην περιοχή «Πάτημα Βριλησσίων».

Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών

Από την άνοιξη του 2014, ο Δήμος έχει ξεκινήσει μία μεγάλη προσπάθεια για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών που διαθέτει και προσπαθεί να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των παιδικών χαρών και για την εφαρμογή, γενικότερα, των νέων αυστηρών διατάξεων ασφαλείας που ισχύουν πλέον.

Ξεκινά το έργο αντικατάστασης του αγωγού ύδρευσης στα Άνω Βριλήσσια

Ξεκινά άμεσα το έργο αντικατάστασης του κεντρικού αγωγού ύδρευσης στα Άνω Βριλήσσια, ύψους 500.000€.

Αντιπλημμυρικά έργα ομβρίων 2016-2017

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες δημοπράτησης και ανάδειξης αναδόχων των δύο σημαντικών αντιπλημμυρικών έργων που πρόκειται να υλοποιηθούν στον Δήμο εντός του 2017, σύμφωνα με τις δύο αντίστοιχες Προγραμματικές Συμβάσεις με την Περιφέρεια Αττικής, που χρηματοδοτεί αυτά τα έργα.

Μαζί διαμορφώνουμε τη Βιώσιμη Κινητικότητα στον Δήμο μας!

Το Σχέδιο Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας συμβάλλει αποφασιστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας όλων και σχετίζεται άμεσα με την πολεοδομική ανάπτυξη και αναβάθμιση της πόλης.

επιστολή του Δημάρχου Ξενοφώντα Μανιατογιάννη

Μέσα από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα ερωτηματολογίου για τους δημότες, οι δημότες των Βριλησσίων έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν το νέο χάρτη των μετακινήσεων στην πόλη.

ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΧΑΡΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Σε διαβούλευση η Μελέτη Σχεδιασμού και Διαχείρισης Βιώσιμης Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Βριλήσσια : Προάστιο με όραμα

Επιλέγω ήπια μετακίνηση, επιλέγω ποιότητα ζωής

Με στόχο την οδική ασφάλεια, την ήπια μετακίνηση, τις ήσυχες γειτονιές και την καλύτερη ποιότητα ζωής στα Βριλήσσια, ο Δήμος Βριλησσίων, μετά τις πρώτες πέντε (5) δημόσιες διαβουλεύσεις ανά γειτονιά, συνέχισε, την Κυριακή 15-10-2017 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, σε ειδική εκδήλωση, τη δημόσια διαβούλευση με την παρουσίαση της πρότασης από τους ανάδοχους μελετητές –ειδικούς συγκοινωνιολόγους μηχανικούς, της «Μελέτης Σχεδιασμού και Διαχείρισης Βιώσιμης Κινητικότητας, (ΣΒΑΚ), στο Δήμο Βριλησσίων».

 Οι βασικοί άξονες που ελήφθησαν υπόψη και διαμόρφωσαν τις προτάσεις της μελέτης είναι :

  • Η Αποτροπή των διαμπερών κινήσεων μέσα από τους τοπικούς δρόμους για την προστασία των γειτονιών με πυκνή κατοικία
  • Η Μονοδρόμηση των βασικών συλλεκτήριων οδών με στόχο την μείωση του αριθμού των διασταυρούμενων ρευμάτων και την απλοποίηση των κινήσεων στους κόμβους έτσι ώστε, σε συνδυασμό με τις απαιτούμενες γεωμετρικές παρεμβάσεις να βελτιωθεί η ορατότητα και να αναβαθμισθεί σε σημαντικό βαθμό το επίπεδο της οδικής ασφάλειας στο προάστιο
  • Η λήψη μέτρων και εφαρμογή διευθετήσεων για τη μείωση των ταχυτήτων στο τοπικό και συλλεκτήριο δίκτυο
  • Η λήψη μέτρων για την ασφαλή κίνηση των μαθητών προς και γύρω από τα σχολεία
  • Η δημιουργία συνθηκών για ομαλή και ασφαλή κίνηση πεζών και ποδηλατών σε όλη την έκταση του προαστίου

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται με λεπτομέρεια για το περιεχόμενο της Μελέτης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου www.vrilissia.gr ακολουθώντας το σχετικό banner της αρχικής σελίδας και ακολούθως χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο (link) :

https://www.dropbox.com/sh/d1vyqwiivopol5e/AAChxDbaFx1ECJQVQqaKk-Gha?dl=0

προκειμένου να «κατεβάσουν» σε μορφή pdf τα πλήρη κείμενα και τους χάρτες.

Επειδή η διαβούλευση συνεχίζεται έως τις 26 Νοεμβρίου 2017 παρακαλούνται και προσκαλούνται όλοι οι δημότες της πόλης μας να συμμετέχουν και στη διαβούλευση αυτή  και να υποβάλλουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους για την τελική διαμόρφωση της Μελέτης, ηλεκτρονικά με θέμα «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΒΑΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» στις παρακάτω διευθύνσεις

  • Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βριλησσίων, υπόψη κ. Λογοθέτη Βασίλη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

Η συμμετοχή στη διαβούλευση με ηλεκτρονικό τρόπο (ενημέρωση και υποβολή απόψεων) είναι βέβαιο ότι θα βοηθήσει στην ταχύτερη και ευκολότερη ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώ ταυτόχρονα αποτελεί διαδικασία φιλική προς το περιβάλλον.

Για τους δημότες που δεν έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες, η υποβολή των προτάσεων – απόψεων τους θα μπορεί πραγματοποιείται, εγγράφως, στο Πρωτόκολλο του Δήμου με θέμα «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΒΑΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».

Σε κάθε περίπτωση, οι απόψεις που θα υποβληθούν θα τεθούν υπόψη των μελετητών προκειμένου να ακολουθήσει η νέα τελική δημόσια διαβούλευση πριν τη διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου.

 Η συμμετοχή όλων είναι η εγγύηση για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας!

Μαζί σχεδιάζουμε την επόμενη, καλύτερη μέρα για τον Δήμο μας.

Μαζί εξασφαλίζουμε ότι η πόλη μας βρίσκει το... δρόμο της.

Εκτεταμένο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων

Η ανακατασκευή των ασφαλτικών οδοστρωμάτων του Δήμου Βριλησσίων δρομολογήθηκε με απόφαση του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου (10-5-2017), το οποίο ενέκρινε τη σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής αγωγού όμβριων υδάτων στην οδό Μακεδονίας

Ξεκίνησαν οι εργασίες για το έργο κατασκευής δικτύου αγωγών όμβριων υδάτων συνολικού μήκους 4χλμ. στο Δήμο Βριλησσίων, προϋπολογισμού 4εκ. ευρώ με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής.

Aνάθεση «Οριστικής Μελέτης Έργων Αποχέτευσης Ομβρίων με συνδυασμένα συστήματα δικτύων και διατάξεων ανάσχεσης στην περιοχή Πάτημα Βριλησσίων»

Ο Δήμος Βριλησσίων ανακοινώνει ότι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βριλησσίων, με την υπ’ αριθ. 175/2017 (ΑΔΑ: 674ΜΩ9Ρ-Μ9Γ) Απόφασή της, ενέκρινε την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης 

Μελέτη Σχεδιασμού, Διαχείρισης Βιώσιμης Κινητικότητας και Έναρξη Διαβούλευσης

Παρουσίαση και έναρξη διαβούλευσης για το έργο «Μελέτη Σχεδιασμού και Διαχείρισης Βιώσιμης Κινητικότητας στο Δήμο Βριλησσίων

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560