ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Προσκαλούμε όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στο Δήμο Βριλησσίων για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την πρόσληψή τους στη Νομική Υπηρεσία (Γραφείο Δικηγόρου) του Δήμου Βριλησσίων να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση μίας (1) θέσεως εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης- πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.vrilissia.gr).

ανακοίνωση - πρόσκληση

αίτηση 1

υπεύθυνη δήλωση 1

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560