Διευκρίνιση επί της Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού "Μεταφορά μελών ΚΑΠΗ & ΚΔΑΠ/ΜΕΑ"

Διευκρίνιση επί της 1941/06.08.2019 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΑΠΗ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΚΔΑΠ ΜΕΑ)»

Στο άρθρο 2.2.6 "Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα" και συγκεκριμένα στην παρ.β (σελ. 15) εκ παραδρομής αναφέρεται:
«να διαθέτουν ικανό αριθμό οχημάτων τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις για την κίνησή τους κατά την κείμενη νομοθεσία (άδεια κυκλοφορίας, ασφάλιση, δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ, κάρτα ελέγχου εκπομπής καυσαερίων) για την εκτέλεση της υπηρεσίας και συγκεκριμένα έξι (6) οχήματα για το τμήμα 1 και ΧΧΧ οχήματα για το τμήμα 2»

Το ορθό είναι:
«να διαθέτουν ικανό αριθμό οχημάτων τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις για την κίνησή τους κατά την κείμενη νομοθεσία (άδεια κυκλοφορίας, ασφάλιση, δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ, κάρτα ελέγχου εκπομπής καυσαερίων) για την εκτέλεση της υπηρεσίας και συγκεκριμένα έξι (6) οχήματα για το τμήμα 1 και δύο (2) οχήματα για το τμήμα 2»

novoville banner button 3

Αναζητηση

your europe

youth logo 1


ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ "ΕΡΜΗΣ" 
ermis

Θέματα για τη νεολαία του Δήμου

neolaia1

asxolikh

Πληροφορίες

Επικοινωνία

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Πρόσβαση στα Βριλήσσια

Τοπική Συγκοινωνία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Δημαρχείο Βριλησσίων

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560

vrilissia.gr 2018