Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2018 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

O Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ΔΕ Μάγειρα στο Τμήμα Παιδικών Σταθμών για την κάλυψη των εποχικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ.

Η σύμβαση εργασίας ισχύει από την ημερομηνία πρόσληψης έως 31/07/2018.

Η υποβολή των αιτήσεων είναι από 21/01/2018 έως και 30/01/2018 στα γραφεία του ΟΚΠΑ (Λ. Πεντέλης 62)

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 8105052

 

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560