Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καθηγητές φυσικής αγωγής

Το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΠΟΛΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή της υπ’ αριθ.74/2018 απόφασης του ΔΣ του εν λόγω ΝΠΔΔ (ΑΔΑ : Ω3ΧΓΟΛΙ2-ΘΗ7) και της ΚΥΑ με αρ. πρωτ. Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/489678/20065/1687/528 (ΦΕΚ 4478/Β/10-10-2018) των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Πολιτισμού Αθλητισμού, περί Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α ́ και Β ́ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2018-19, προτίθεται να προσλάβει :

δέκα (10) Καθηγητές Φυσικής Αγωγής

με κύρια ειδικότητα : Ενόργανη Γυμναστική, Αντισφαίριση, Υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες, Παραδοσιακοί χοροί, Ειδική αγωγή

με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με ωριαία αντιμισθία έως οκτώ μήνες (8), προκειμένου να λειτουργήσει τα προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού, τα οποία γίνονται με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, περιόδου 2018-2019.

 πρόσκληση ενδιαφέροντος

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560