Κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού υδατοδεξαμενής Άνω Βριλησσίων

από την Ε.ΥΔ.Α.Π.

Στα τέλη του 2015 έγινε από τις υπηρεσίες της συντήρησης των υποδομών της Ε.ΥΔ.Α.Π., η ανακατασκευή του τροφοδοτικού αγωγού της υδατοδεξαμενής των Άνω Βριλησσίων. Πρόκειται για την ανακατασκευή του αγωγού που μεταφέρει πόσιμο ύδωρ, από τον κεντρικό αγωγό της Ε.ΥΔ.Α.Π. (επί της Λεωφόρου Πεντέλης), στην υδατοδεξαμενή των Άνω Βριλησσίων, διά των οδών Σεβαστιανού και Σολωμού.

Πρόκειται για αγωγό από πολυαιθυλένιο, διατομής 160 mm και ονομαστικής πιέσεως 12 Atm, που θα επιλύσει οριστικά το πρόβλημα της ομαλής και ασφαλούς τροφοδοσίας της υδατοδεξαμενής από την Ε.ΥΔ.Α.Π. και θα εξαλείψει πλέον οριστικά το μεγάλο πρόβλημα των ζημιών στο δίκτυο, εξ αιτίας της παλαιότητας του αγωγού που αντικαταστάθηκε.

cmpl water tank ph

Υδατοδεξαμενή στην περιοχή «Άνω Βριλήσσια»

επιμέλεια στοιχείων & κειμένων:
Τρύφων Μαρτιγόπουλος,
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ,
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βριλησσίων

επεξεργασία & ανάρτηση:
Ελένη Οικονομίδου,
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, PhD,
Προϊσταμένη Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Πόλης Δήμου Βριλησσίων