Προμήθεια χρωμάτων & υλικών επίχρισης

Έως την Τρίτη 19/04/2016 και ώρα 10:00, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να υποβάλλουν την προσφορά τους για την προμήθεια χρωμάτων & υλικών επίχρισης στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου.

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560