«Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα ασφάλειας»

 

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση για «Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα ασφάλειας».
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, αφού λάβουν σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου, μέχρι και την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ν.Π.Δ.Δ. (Λ. Πεντέλης 62 – ισόγειο, ώρες: 08:00 – 14:00)

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Μελέτη Τεχνικού Ασφαλείας

 

 

 

 

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560