Ανάθεση 'Λογισμικού Οργάνωσης & Διαχείρισης των Κοινωνικών Δομών'

 

 Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση 'Λογισμικού Οργάνωσης & Διαχείρισης των Κοινωνικών Δομών'

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, αφού λάβουν σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου, μέχρι και την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 και ώρα 14:00, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ν.Π.Δ.Δ. (Λ. Πεντέλης 62 – ισόγειο, ώρες: 08:00 – 14:00)

 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Μελέτη Λογισμικού


Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560