ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2015

Ο Δήμος μας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια αναλωσίμων ανταλλακτικών μηχανημάτων υπηρεσίας πρασίνου για το έτος 2015, προϋπολογισμού 4.860,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% το ποσόν των 1.117,80 €, ήτοι συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.977,80 Ευρώ.

Προσφορές υποβάλλονται στο γραφείο προμηθειών του Δήμου έως την Δευτέρα 18/5/2015 και ώρα 13:00, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη συνημμένη πρόσκληση.

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560