Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος 2015

Ο Δήμος Βριλησσίων προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. 1677/13-2-2015 διακήρυξη. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 34.385,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 13%. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Δημ. Βερνάρδου 23 την 26η Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11:00 έως 11:30 (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από το Γραφείο Προμηθειών (κ. Κοκκινογένη Κατερίνα) οδός Δημ. Βερνάρδου 23 και στα τηλέφωνα 213.2050523 – 213.2050517 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560