ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ, ΦΑΝΕΡΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πλειοδοτική, Φανερή, προφορική δημοπρασία για την εκποίηση του συλλεγόμενου ανακυκλώσιμου χαρτιού του Δήμου Βριλησσίων (λευκό χαρτί χρησιμοποιημένο, χαρτικά διάφορα, βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, χαρτί συσκευασίας, χαρτόνι και γενικά πάσης φύσεως χαρτί).

Περίληψη διακήρυξης

Aπόφαση ΟΙΚ 113

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560