ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 05/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του Υποέργου 2 «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ-Κοινωνικό Φαρμακείο στο Δήμο Βριλησσίων»

Πράξης «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ: Κοινωνικό Παντοπωλείο & Φαρμακείο Δήμου Βριλησσίων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5003720

 

prokiriksi_FARAMKOPOIOU_11_2022.pdf

ΦΑΡΟΣ-ΕΛΠΙΔΑΣ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ_11_22.pdf

ΕΝΤΥΠΟ_ΑΙΤΗΣΗΣ_-_ΔΟΜΕΣ_ΠΑΡΟΧΗΣ_ΒΑΣΙΚΩΝ_ΑΓΑΘΩΝ_-ΚΕΝΤΡΑ_ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ_-ΔΟΜΕΣ_ΑΣΤΕΓΩΝ__ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ.docx

DIABIBASTIKO_Δ._Brilhssivn_11_22.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ_-_ΦΑΡΟΣ.pdf

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560