Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθειες στον ΟΚΠΑ

Το Νομικό Πρόσωπο του ΟΚΠΑ πρόκειται να προχωρήσει στις προμήθειες:

- «Γραφικής Ύλης & Λοιπών Υλικών Γραφείου έτους 2018»

- «Απινιδωτή»

όπως αναλυτικά αναφέρονται στις σχετικές μελέτες.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά (συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά) σε σφραγισμένο φάκελο, αφού λάβουν σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου, μέχρι και την Πέμπτη 01.11.2018 και ώρα 15:00, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ν.Π.Δ.Δ. (Λ. Πεντέλης 62 – ισόγειο).

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560