Πρόσκληση παροχής υπηρεσίας 'Κατασκευή ιστοσελίδας για τον ΟΚΠΑ'

Το Νομικό Πρόσωπο του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης πρόκειται να προχωρήσει στην παροχή υπηρεσίας «Κατασκευή ιστοσελίδας, διαχείριση ιστοσελίδας και ανάρτηση περιεχομένου, Κατοχύρωση ονόματος ιστοσελίδας (domain name) για τον “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩN”» όπως αναλυτικά αναφέρεται στην σχετική μελέτη.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά (συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά) σε σφραγισμένο φάκελο, αφού λάβουν σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου, μέχρι και την Παρασκευή 30.11.2018 και ώρα 15:00, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ν.Π.Δ.Δ. (Λ. Πεντέλης 62 – ισόγειο).

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560