Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩN»

 Το Νομικό Πρόσωπο του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης πρόκειται να προχωρήσει στην «Κατασκευή ιστοσελίδας ,διαχείριση ιστοσελίδας και ανάρτηση περιεχομένου, κατοχύρωση ονόματος ιστοσελίδας (domain name) για τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩN».

1539/24.06.2019

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

8/2019

Μελέτη

 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά (συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά) σε σφραγισμένο φάκελο, αφού λάβουν σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου, μέχρι και την Δευτέρα 24.06.2019 και ώρα 15:00, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ν.Π.Δ.Δ. (Λ. Πεντέλης 62 – ισόγειο).

 

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560