Πρόσκληση για προσφορά προμήθειας συσκευασμένων τροφίμων

Έως την Παρασκευή 10/6/2016 και ώρα 10:30, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να υποβάλλουν την προσφορά τους για την προμήθεια συσκευασμένων τροφίμων, συνολικής δαπάνης 9.432,87 Ευρώ, για το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων (Π.Α.Ο.ΔΗ.Β)».

Η υποβολλή των προσφορών γίνεται στο πρωτόκολλο του Δήμου (οδός Δημ. Βερνάρδου 23 – ισόγειο), σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στην  πρόσκληση.

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560