Προμήθεια ειδών ασκών συλλογής αίματος και εμπλουτισμού τους με μείγμα ιατρικού οξυγόνου

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης πρόκειται να προχωρήσει στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΜΕ ΜΕΙΓΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΤΡΟΠΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ, ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»

Προμήθεια και εγκατάσταση γυψοσανίδων και ειδών υγιεινής στον Β’ Βρεφικό Σταθμό

 Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης πρόκειται να προχωρήσει στην «Προμήθεια και εγκατάσταση γυψοσανίδων και ειδών υγιεινής στον Β’ Βρεφικό Σταθμό Δήμου Βριλησσίων».

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΣΧΩΝ ΦΙΛΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης πρόκειται να προχωρήσει στην παροχή υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΣΧΩΝ ΦΙΛΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΑΠΗ)».

« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ»

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης πρόκειται να προχωρήσει στην παροχή υπηρεσίας « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ»

Παροχή υπηρεσίας 'Προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας ομβρίων στον Γ' Παιδικό Σταθμό'

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης πρόκειται να προχωρήσει στην παροχή υπηρεσίας « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ».

πρόσκληση

περιγραφή

Υποστήριξη προγραμμάτων GENESIS και λοιπόν εφαρμογών λογισμικού για το έτος 2019

Διενεργείται ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GENESIS, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών σχετικών με την ασφάλεια τροφίμων

 

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης πρόκειται να προχωρήσει στην παροχή υπηρεσίας «Σχεδιασμός, εγκατάσταση και εφαρμογή συστήματος ασφάλειας τροφίμων HACCP, στους παιδικούς σταθμούς και τις κοινωνικές δομές του ΟΚΠΑ, Δήμου Βριλησσίων».

Πρόσκληση για προσφορά λογιστικών υπηρεσιών στον ΟΚΠΑ

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης πρόκειται να προχωρήσει στην παροχή υπηρεσίας «Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018 βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου και τήρησης του κλαδικού λογιστικού σχεδίου των Ο.Τ.Α. (Π.Δ. 315/99) για το οικονομικό έτος 2019».

Διαγωνισμός για το σύστημα ελέγχου και διαχείρισης δικτύου ύδρευσης και αντλιοστασίων

Διενεργείται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «άνω των ορίων» για την εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας εκποίησης εγκαταλελειμένων οχημάτων

Ο Δήμαρχος Βριλησσίων προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκποίηση του συνόλου των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, που θα περισυλλεγούν από σημεία του Δήμου (δημοτικές οδούς), με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένη εταιρεία συλλογής οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ).

διακήρυξη

παράρτημα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διενεργείται ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».

Πρόσκληση παροχής υπηρεσίας 'Κατασκευή ιστοσελίδας για τον ΟΚΠΑ'

«Κατασκευή ιστοσελίδας, διαχείριση ιστοσελίδας και ανάρτηση περιεχομένου, κατοχύρωση ονόματος  για τον “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩN”»...

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για διάφορες προμήθειες στον ΟΚΠΑ

Το Ν.Π.Δ.Δ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης επαναπροσκαλεί...

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560