Δημόσια Γνωστοποίηση

Για την πλήρωση μίας θέσης Συνεργάτη του Δήμου Βριλησσίων...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καθηγητές φυσικής αγωγής

Το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΠΟΛΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή της υπ’ αριθ.74/2018 απόφασης του ΔΣ του εν λόγω ΝΠΔΔ (ΑΔΑ : Ω3ΧΓΟΛΙ2-ΘΗ7) και της ΚΥΑ με αρ. πρωτ. Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/489678/20065/1687/528 (ΦΕΚ 4478/Β/10-10-2018) των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Πολιτισμού Αθλητισμού, περί Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α ́ και Β ́ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2018-19, προτίθεται να προσλάβει :

δέκα (10) Καθηγητές Φυσικής Αγωγής

με κύρια ειδικότητα : Ενόργανη Γυμναστική, Αντισφαίριση, Υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες, Παραδοσιακοί χοροί, Ειδική αγωγή

με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με ωριαία αντιμισθία έως οκτώ μήνες (8), προκειμένου να λειτουργήσει τα προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού, τα οποία γίνονται με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, περιόδου 2018-2019.

 πρόσκληση ενδιαφέροντος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 3/2018 ΟΚΠΑ

Τα ακόλουθα αρχεία περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα της ΣΟΧ 3/2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων».

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2018 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

O Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ΔΕ Μάγειρα στο Τμήμα Παιδικών Σταθμών για την κάλυψη των εποχικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ.

Η σύμβαση εργασίας ισχύει από την ημερομηνία πρόσληψης έως 31/07/2018.

Η υποβολή των αιτήσεων είναι από 21/01/2018 έως και 30/01/2018 στα γραφεία του ΟΚΠΑ (Λ. Πεντέλης 62)

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 8105052

 

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560